2021. szeptember 16. csütörtök | Edit
Aktuális

3,2 milliárdos bevételre számít idén a Mohosz

3,2 milliárdos bevételre számít idén a Mohosz

A COVID-19 világjárvány okozta veszélyhelyzeti korlátozások után, 2020 augusztusa óta első alkalommal, 2021. június 29-én végre össze tudott ülni a Mohosz Választmánya, mint a horgásztársadalom legfőbb döntéshozó testülete. A választmányi ülés fő témáiról a Magyar Horgász legfrissebb számában számolt be dr. Dérer István, a Mohosz OHSZK főigazgatója. A megjelent összefoglalót a Mohosz engedélyével tesszük közzé. 

Az örömteli találkozás, a köszöntések után az új választmányi tagok, OHSZK munkatársak bemutatása, az elmúlt időszakban állami kitüntetéssel elismert horgásztársak köszöntése után 27 napirend várt a jelenlévőkre. Az ügyrendi, napirendi kérdések után a Választmány külön határozattal emlékezett meg a világjárvány időszakáról, melyet szöveghűen közlünk:

„V-2/2021. sz. határozat: A Mohosz Választmánya tisztelettel adózik a COVID-19 világjárvány magyarországi horgász áldozatainak emléke előtt, s osztozik a családok, a horgász közösségek gyászában. Emléküket megőrizzük!

A Mohosz Választmánya kifejezi köszönetét a világjárvány eddigi három magyarországi hulláma során, kapcsoltan az elrendelt veszélyhelyzet időszakában valamennyi helytálló, erőn felül teljesítő horgászvezető, ügyviteli és halőri munkatárs felé, felelősségteljes munkájukhoz, szolgálatukhoz további jó erőt és kitartást kívánva.

A Mohosz Választmánya megköszöni valamennyi horgásztárs türelmét, szíves közreműködését a rendkívüli helyzet rendkívüli szabályainak betartásában és betartatásában, egyben a jövőre nézve mindenkinek korlátozásoktól mentes szabadságot, sok szabadidőt, szép horgászélményeket és legfőképpen jó egészséget kíván.” 

Ezt követően dr. Szűcs Lajos elnök beszámolója hangzott el a két választmányi ülés között végzett munkáról, egyben az Elnökség 2020. évi és 2021. I. félévi munkájáról. Ide tartozott egy külön előterjesztés a rendkívüli járványhelyzet idején tett OHSZK intézkedésekről, illetve ezen időszak alatt a választmányi jogkörben meghozott elnökségi határozatok jóváhagyásáról, illetve módosításáról. A személyi kérdések körében a hátralévő ciklus­időre a Választmány a Jelölő Bizottság elnökének Nemes Attila Károlyt választotta meg, a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökének Kapitány Zsoltot, két tagjának pedig Lelovics Zoltánt és Cserepes Norbert Ernőt. Tájékoztató hangzott el az OVF-MOHOSZ együttműködési megállapodásról, annak területi végrehajtásáról.

Szintén megvitatásra került a 2020. évi Mohosz tagszervezeti és tagszervezeti egyesületi tagi, valamint a regisztrált, az MHK-t kiváltó és az állami horgászjegyet, turista állami horgászjegyet váltó horgász létszámok helyzete, a horgászvizsgáztatás 2020. évi tapasztalatai, valamint az elektronikus állami horgászvizsgáztatás eddigi működése. Előterjesztés készült az összevont (országos) területi jegyek 2020. évi bevételeiről, a bevételek felosztásáról és azok kifizetéséről, a rendszer 2021. évi változásairól. A tájékoztatók a HUNOP 2020. évi teljesítéséről, a 2021. évi tagszövetségi, egyesületi pályázati lehetőségekről címmel folytatódtak. Ezt követően szó volt a horgászsport 2020. évéről, a 2020–2021. évi versenypálya fenntartási és fejlesztési támogatásokról, valamint információk hangzottak el a 2021. évre tervezett magyarországi világversenyekről.

A választmány tájékoztatást kapott a HEFFA, a HETTA, valamint az ÜSZFA terhére történt 2020. évi beszerzésekről, a 2021. évi támogatások előkészítéséről és ütemezéséről, a folyamatban és előkészítés alatt álló közbeszerzési eljárásokról, a 2020. évi „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” támogatásokról, a 2021. évi támogatások előkészítéséről és ütemezéséről is. Külön anyag készült a Magyar Horgász 2020. évi munkájáról és a Szerkesztőség 2021. évi terveiről. Az illetékes OHSZK szervezeti egység beszámolt a MAHOP státuszáról, a 2020–2021. évi támogatásokból megvalósult, illetve folyamatban lévő projektekről; a MAHOP következő ciklusának előtervezéséről.

Ezután következett az egyik legfontosabb előterjesztés, a Mohosz 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a javaslat az éves zárszámadás és beszámoló elfogadására. A Mohosz Választmánya áttekintette és megtárgyalta a Szövetség 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a független könyvvizsgáló jelentése és a Felügyelő Bizottság véleménye ismeretében, az Elnökség javaslatára 2.557.747 eFt eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel, 3.627.433 eFt bevételi és 3.116.689 eFt kiadási főösszeggel, 510.744 eFt realizált halmozott eredménnyel fogadott el. Szintén egyhangúlag került elfogadásra a Mohosz 2020. évi közfeladat-ellátási beszámolója. Ezt követően a jelenlévők megismerték a Mohosz új közfeladat-ellátási portfólióját (közfeladat-leltár) is. A soron következő előterjesztés már 2021. jegyében a Mohosz OHSZK 2021. évi költségvetési létszámkeretének és éves bértömegének elfogadására irányult. Tájékoztató hangzott el a Kajászói Halgazdaság földterületeinek megvásárlásával kapcsolatos OHSZK intézkedésekről, a 2021–2025. évi halgazdálkodási feladatokról, az alhaszonbérleti jogviszonyú vízterületek egységes halgazdálkodási terveinek előkészítéséről beadási-jóváhagyási folyamatának helyzetéről, majd a Választmány szavazott a 2022. évi alhaszonbérleti díjak megállapítása tárgyában.

A második „nagy” napirend a Mohosz 2021. évi költségvetésére irányuló előterjesztés volt, ahol Csizmár Erika igazgató a pénzforgalmi szemléletű tervezési struktúrára való áttérést is ismertette. Itt egy aktív párbeszéd bontakozott ki a több éve változatlan a központi és területi költségvetések sérülékenysége, az ESZH meghatározása tárgyában, de a tagdíjakból finanszírozott helyi feladatok egyenlőtlensége, a jelenség kezelésének igénye is felvetődött. A Mohosz Választmánya a Horgászszövetség 2021. évi költségvetési tervét – a 2021. évi nyitó pénzkészlet állománnyal együtt számított – 3.229.730 eFt bevételi és 3.176.725 eFt kiadási főösszeggel, 53.005 eFt tervezett 2021. évi záró pénzkészlet állománnyal fogadta el. Már a délutáni órákban került sor egy tájékoztatóra és véleménycserére az egyes szervezetstratégiai és szabályozási kérdésekről, az őszi rendkívüli választmányi ülés egyes szervezeti, díjmeghatározási és feladatkijelölési kérdéseiről. A Választmány egyetértett abban, hogy a valódi horgász szolgáltatást, a valódi munkát, valódi teljesítményt kellene a forrásokkal összeegyeztetni ősszel. Dr. Szűcs Lajos kiemelte, hogy a következő időszakban minden cél szerint beszedett forintnak külön súlya és a horgászok érdekében valós kontrollja lesz. Bízunk abban, hogy a koraőszre tervezett ügyvezetői értekezlet után a rendkívüli választmányi ülés szeptember-októberben újra összeülhet, megteremtve a nyugodt évzárás és évindítás szabályozási alapjait!

A részletes választmányi jegyzőkönyv és valamennyi hatályos választmányi határozat ITT olvasható.

(forrás: a Magyar Horgász augusztusi száma)

Pecaverzum a közösségi médiában:

Kövessétek Facebook-oldalunkat!

Csatlakozzatok hozzánk Instagramon!

Iratkozzatok fel Youtube-csatornánkra!