2022. december 5. hétfő | Vilma
Aktuális

A horgászok számára legrosszabb forgatókönyv alakult ki Gyékényesen

A horgászok számára legrosszabb forgatókönyv alakult ki Gyékényesen

Visszautasította a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) ajánlatát az Agrárminisztérium, így továbbra sem lehet pecázni az ország egyik legjobb adottságokkal rendelkező horgászvizén. A fejleményekről most a Mohosz adott ki közleményt.

Mint ismeretes, áll a bál Gyékényesen, ahol január végén törölték a Gyékényes és Környéke Horgász- és Szabadidő Egyesület halgazdálkodási jogát, leállt a jegyértékesítés és elrendelték a halászati és horgászati tilalmat.

Az is kiderült, hogy a háttérben két egyesület huzavonája állt.

Már korábban lehetett látni, hogy márciusig esélytelen a helyzet rendezése, és sajnos ez most beigazolódott. Sőt, ennél még rosszabb, ugyanis a Gyékényesi-tónak továbbra sincs halgazdálkodási hasznosítója, horgászni bizonytalan ideig nem lehet.

A Mohosz közleményét tartalmi változtatás nélkül közöljük:

A Mohosz 2022. január 26-i keltezésű, „Gyékényesi intézkedések” című közleményében tájékoztatta a horgászokat a Gyékényesi Kavicsbányatóra (víztérkód: 14-063-1-4) vonatkozó HHgF/212-3/2017. sz. haszonbérleti szerződés érvénytelenségéről, kapcsoltan a Gyékényes és Környéke Horgász és Szabadidő Egyesület (8852 Zákány, Május 1. u. 6., a továbbiakban: egyesület) mint a halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultjának hatósági nyilvántartásból való törléséről. 

Szintén közlésre került, hogy az egyesület HORINFO szakrendszerben biztosított értékesítési jogosítványait a Mohosz közfeladat-ellátási jogkörében eljárva a hatósági értesítéssel egyidejűleg felfüggesztette, így az egyesületnél és értékesítési pontjánál egyedül a 2021. évi fogási naplók leadása, a fogások rögzítése jogszerű és lehetséges; továbbá állami horgászjegy kiadására, gyékényesi területi horgászjegy papíralapú vagy elektronikus forgalmazására, vásárlására – így ott jogszerű horgászatra – nincs lehetőség. A közlemény rögzítette, hogy a továbbiakról a hasznosítási módra, formára irányuló tulajdonosi döntés és az Agrárminisztérium felé eljuttatott írásos nyilatkozat ismeretében lehet felelősen nyilatkozni.

Mivel a horgászok és az őket képviselő Mohosz közös érdeke, hogy mielőbb helyreálljon a normál működési rend Magyarország egyik legjobb adottságokkal rendelkező horgászvizén, a horgászszövetség már az értesítése napján felkérte a többségi tulajdonos, a Dráva-Kavics és Beton Kft. (a továbbiakban: tulajdonos vagy DKB) képviselőit, hogy a halgazdálkodással, horgászattal kapcsolatos terveikről egyeztessenek a területileg illetékes tagszövetséggel, mely szervezet a Somogy Megyei Kormányhivatal felkérése alapján a halőrzést is átvette. Ebbe az egyeztetésbe később ismételten bekapcsolódott a Mohosz, majd az Agrárminisztérium is.

A 2022. február 24-i személyes egyeztetésen a tulajdonos az Agrárminisztérium, a Mohosz, a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége (a továbbiakban: tagszövetség) képviselői, valamint Gyékényes polgármestere vett részt. A jogi lehetőségek ismertetése után elhangzott, hogy az Agrárminisztérium és a Mohosz célja egyértelmű: legkésőbb a fő horgászidény kezdetére a halgazdálkodási hasznosítás visszaállítása, felelős, átlátható, lehetőleg horgászszervezeti működtetés biztosítása, a vízterület mielőbbi bevonása a versenysportba és horgászturisztikai fejlesztésekbe. 

A Mohosz kifejtette, hogy kész a vízterület közvetlen vagy tagszövetséggel közös, a kijelölési eljárás lefolytatását követő azonnali halgazdálkodási hasznosítására úgy, hogy egyidejűleg polgárjogi szerződésben garanciát vállal a tulajdonos felé a sportcélú és turisztikai fejlesztések központi támogatására, a felelős halőrzés biztosítására és a horgász okmányolás biztosítására oly módon, hogy – más vizeken jól működő modellek szerint – minden Gyékényesen keletkezett bevétel szintén e feladatokra fordítandó és a tulajdonos a tulajdonát érintő lényegi (különösen területhasználati, fejlesztési) kérdésekben vétójoggal rendelkezhet. Az egyeztetésen döntés nem született.

Ezt követően a tulajdonos jogi képviselője az Agrárminisztérium felé írt március 2-i keltezésű elektronikus levelében tájékoztatást adott arról, hogy élni kívánnak az előhaszonbérleti jogukkal, így kijelenthető, hogy a Mohosz hasznosításra vonatkozó hivatalos ajánlata nem került elfogadásra. 

Mivel így a jogszabály által biztosított kijelölési eljárás célja ellehetetlenült, az Agrárminisztérium pályázati eljárást kell, hogy indítson a vízterület – és a benne lévő, állami tulajdonú halállomány – további halgazdálkodási hasznosítása érdekében. Fontos kijelenteni, hogy a DKB halgazdálkodási előzmények hiányában önállóan nem indulhat a pályázaton, így kizárólag a nyertes pályázat, az abban foglalt felajánlások, kötelezettségek teljes átvállalásával tudja megszerezni a halgazdálkodási jogot.

Jogi értelemben természetesen a Mohosz, a tagszövetség vagy egy térségi horgászegyesület is önállóan vagy társpályázóként indulhat a pályázaton, biztosítandó a pályázati eljárás eredményességét. Érvényes pályázat hiányában a pályázatot újra ki kell írni, s ez a horgászok szempontjából – az időmúlásra is tekintettel – az egyik legrosszabb forgatókönyv lehet. A horgászszövetség jelenleg megvizsgálja a lehetőségeket, az esetleges pályázat előzetes belső feltételeit, figyelembe véve az időtényezőket és a horgászok érdekeinek következetes képviseletét is.

A Mohosz tudomásul veszi a tulajdonos döntését, de következményként egyben tájékoztatja a horgászokat, hogy a pályázati eljárás kötött időigénye okán az elkövetkező hetekben sajnos nincs reális esély a horgászat gyékényesi gyakorlására. 

A Mohosz felhívja a figyelmet, hogy az állami horgászjegy kiváltását, feltételként az egyesületi tagsági jogviszony létesítését a térségben levő más horgászegyesületek és azok értékesítési pontjai segítségével folyamatosan biztosítja, így legalább más vizeken lehetségessé válik a horgászat az érintettek részére. 

A közleményben foglaltak változása esetén a  haladéktalanul tájékoztatást fog adni a horgászok részére. Bízunk a helyzet mielőbbi, kompromisszumos megoldásában!

Friss hírekért látogass el a Pecaverzum főoldalára!

(fotó: Gyékényes és Környéke Horgász- és Szabadidő Egyesület FB-oldala)