2023. december 2. szombat | Melinda, Vivien
Halgazdálkodás

Egy teherrel kevesebb a halgazdálkodók számára

Egy teherrel kevesebb a halgazdálkodók számára

A május 22-én megjelent Magyar Közlönyben szerepel a kormányzati vállalás.

A május 22-én megjelent Magyar Közlöny 2023. évi 76. számában kihirdették a kormányrendeletet a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről. Ennek értelmében a halgazdasági vízhasználat díját 2023-ban átvállalja a kormány a gazdáktól a központi költségvetés terhére – írja a magyarhal.hu.

A kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

a) az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat 2023. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási díját a mezőgazdasági vízhasználótól az állam a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/F.  § (1) bekezdése alapján átvállalja, és b) a mezőgazdasági vízhasználó helyett a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat – a mezőgazdasági vízszolgáltatást végző vízügyi igazgatási szerv részére – a  központi költségvetés biztosítja a kormány által megállapított határidőben.  

(2) Az  Országos Vízügyi Főigazgatóság a mezőgazdasági vízszolgáltatást végző vízügyi igazgatási szervek 2023. évi vízszolgáltatással felmerülő költségeit a vízügyi igazgatási szervek tájékoztatása alapján havonta összesíti, és az országosan összesített költségekről két ütemben, első alkalommal 2023. augusztus 25-ig, második alkalommal 2023. november 25-ig tájékoztatja a vízgazdálkodásért felelős minisztert. 8/D.  § A  mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 193/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel megállapított 8/C.  § hatálybalépését követő negyvenöt napon belül a  2023. évre vonatkozó mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződéseket a  8/C.  §-sal való összhang érdekében módosítani kell, és a mezőgazdasági vízhasználó részére a 2023. évre vonatkozóan már befizetett mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat a  mezőgazdasági vízszolgáltató visszatéríti. A szerződésmódosításokat a mezőgazdasági vízszolgáltató készíti elő. 

Magyar Közlöny 2023 76. szám LETÖLTÉS